Dutch Reformed Church (Andrew Murray Statue)

Associations
  • Church Street
  • Wellington, Western Cape
  • 7655
  • SOUTH AFRICA
  • +021 873 1561
PUBLIC PROFILE

Who are we?

Die kerkgebou van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Wellington is 'n nasionale gedenkwaardigheid en word allerweë as een van die mooistes in die Boland beskou. 'n Besondere ryk geskiedenis is daaromheen verweef. Histories gesien word die groei van die gemeente nóú verbind met die naam van die groot kerklike figuur, dr. Andrew Murray.

Recent Activity

May 22

Sunè Samuels @Andrew Murray Statue & N.G. Church wellington scheduled Basaar 2018

6 years ago


September 13

Sune Samuels @Andrew Murray N.G Church posted the photos: 5591_Andrew_Murray_NG_Church_05, 5591_Andrew_Murray_NG_Church_03, 5591_Andrew_Murray_NG_Church_02, 5591_Andrew_Murray_NG_Church_01 (Places)

7 years ago

Like this?

Help share this page with others!

Church Street
Wellington Western Cape 7655
+021 873 1561